Number of the records: 1  

Čarnický, Štefan

 1. Name and Surname Čarnický Štefan
  Name and titlesprof. Ing. Čarnický Štefan PhD.
  Professional OrientationEkonóm, odbor: teória riadenia a plánovania
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (236) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ARTICLES
  (10) - BOOKS
  (71) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
Number of the records: 1