Number of the records: 1  

Szerdahelyiová, Silvia

 1. Name and Surname Szerdahelyiová Silvia
  Name and titlesIng. Szerdahelyiová Silvia
  See also Megyesiová Silvia
  WorkplaceEUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (1) - súbor autorít osobných mien
Number of the records: 1