Number of the records: 1  

Hrivíková, Tatiana

 1. Name and Surname Hrivíková Tatiana
  Name and titlesPhDr. Hrivíková Tatiana PhD.
  WorkplaceEUBFAJKIK - Katedra interkultúrnej komunikácie FAJ
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (138) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - BOOKS
  (28) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFAJKIK (15.12.1987
Number of the records: 1