Number of the records: 1  

Schultzová, Anna

 1. Name and Surname Schultzová Anna
  Name and titlesprof. Ing. Schultzová Anna PhD.
  Professional Orientationekonóm, odbor: financie, bankovníctvo a investovanie
  WorkplaceEUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source of Data Verification : Zoznam z OPSO Zoznam z FNH
   : Profesori a docenti 1940-2000, 2000
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (241) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ARTICLES
  (7) - BOOKS
  (112) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFNHKFI (1.9.1989 -)
Number of the records: 1