Number of the records: 1  

Kosír, Igor

 1. Name and Surname Kosír Igor
  Name and titlesdoc. Ing. Kosír Igor PhD.
  Professional Orientationekonóm, odbor: ekonomika zahraničného obchodu
  Source of Data Verification : Profesori a docenti 1940-2000, 2000
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (52) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (18) - BOOKS
  (45) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBOBFKMO (1975 2010)
Number of the records: 1