Number of the records: 1  

Kurdelová, Ľubica

 1. Name and Surname Kurdelová Ľubica
  Name and titlesPhDr. Kurdelová Ľubica
  WorkplaceEUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (33) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Aktuálne pracoviskoEUBFAJKAJ (1.9.1990 -)