Number of the records: 1  

Zorkóciová, Otília

 1. Name and Surname Zorkóciová Otília
  Name and titlesdoc. Ing. Zorkóciová Otília PhD.
  WorkplaceEUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source of Data Verification : Študijný program OBF 2003/04
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (215) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (11) - BOOKS
  (39) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBOBFKMO (15.7.1987 -)