Number of the records: 1  

Alexy, Martin

 1. Name and Surname Alexy Martin
  Name and titlesIng. Alexy Martin PhD.
  Professional Orientationekonóm, odbor: verejné financie
  WorkplaceEUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source of Data Verification : Zoznam učiteľov OPSO k 21.12.03
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (264) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) - BOOKS
  (77) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFNHKFI (2002 2020)