Number of the records: 1  

Péliová, Jana

 1. Name and Surname Péliová Jana
  Name and titlesdoc. Ing. Péliová Jana PhD.
  Professional Orientationekonóm, odbor: manažment verejných financií (verejné financie, efektívnosť verejných financií, fiškálna decentralizácia, experimentálna ekonómia)
  WorkplaceEUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (142) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ARTICLES
  (2) - BOOKS
  (83) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFNHKFI (1.10.1999 -)