Number of the records: 1  

Šajgalíková, Helena

 1. Name and Surname Šajgalíková Helena
  Name and titlesdoc. PhDr. Šajgalíková Helena PhD.
  See also Svobodová Helena
  WorkplaceEUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (214) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (1) - súbor autorít osobných mien
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) - BOOKS
  Aktuálne pracoviskoEUBFAJKAJ (1.1.1996 -)
Number of the records: 1