Number of the records: 1  

Oreský, Milan

 1. Name and Surname Oreský Milan
  Name and titlesdoc. Ing. Oreský Milan PhD.
  WorkplaceEUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (154) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (69) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBOBFKMA (20120402
  Predchádzajúce pracoviskoEUBOBFKMA (15.2.1999 20120401)
Number of the records: 1