Number of the records: 1  

Stradiotová, Eva

 1. Name and Surname Stradiotová Eva
  Name and titlesPaedDr. Stradiotová Eva PhD.
  WorkplaceEUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (161) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - BOOKS
  (26) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFAJKAJ (15.9.2000 -)