Number of the records: 1  

Reiff, Marian

 1. Name and Surname Reiff Marian
  Name and titlesIng. Reiff Marian PhD.
  Professional Orientationekonóm, odbor: operačný výskum, sieťová analýza
  WorkplaceEUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (265) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  (49) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFHIKOV (1.12.2005 -)