Number of the records: 1  

Všeobecné technické vzdelanie a nezamestnaná mládež

 1. Title Všeobecné technické vzdelanie a nezamestnaná mládež
  TranslationGeneral technical education and unemployed young people
  Author infoJaroslav Ďurčík
  Author Ďurčík Jaroslav Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Source document Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. Roč. 13, č. 2 (2005), s. 8-10. - Nitra : SlovDidac, 2005. ISSN 1335-003X
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords vzdelanie * vzdelanie odborné * učilištia odborné stredné * školy základné * absolventi * nezamestnanosť * vedomosti * technika * pojmy * informácie štatistické * výskum
  AnnotationVýsledky výskumu vzťahu nezamestnanosti mladých absolventov základných škôl a stredných odborných učilíšť a úrovne poznatkov z oblasti všeobecného technického vzdelania.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2005: 1-10 + 10 príl

Number of the records: 1