Number of the records: 1  

Systém hodnotenia pracovného prostredia vo vzťahu k faktorom prostredia

 1. Title Systém hodnotenia pracovného prostredia vo vzťahu k faktorom prostredia
  TranslationWorking environment evaluation system in correlation with environmental faktors
  Author infoMarián Flimel
  Author Flimel Marián
  Source document Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. Roč. 14, č. 3 (2006), s. 12-17. - Žilina : MASM, 2006. ISSN 1335-9231
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.4 - Pracovné prostredie. Bezpečnosť práce. Hygiena práce. Vplyvy na prácu
  Keywords prostredie pracovné * riadenie * hodnotenie pracoviska * systém * systém riadenia kvality * vplyvy na prácu vnútorné * vplyvy na prácu vonkajšie
  AnnotationDefinovanie pracovného prostredia, faktory vyskytujúce sa na pracovisku - fyzikálne, chemické, biologické psycho-sociálne. Analýza súčasného stavu riadenia pracovného prostredia. Optimálny vzťah manažmentu k pracovnému prostrediu. Systém hodnotenia pracovného prostredia vo výrobných stavbách. Predložený systém hodnotenia pracovného prostredia je všeobecnou metodikou, ktorú možno konkretizovať a dopĺňať podľa kokrétnych prevádzkových pomerov na pracoviskách.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2006: 1-3

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.