Number of the records: 1  

Trend TOP v priemysle

 1. Title Trend TOP v priemysle
  Source document Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. Č. 39 (27. septembra 2007). - Bratislava : TREND Holding, 2007
  Trend Top v priemysle : ročenka týždenníka o ekonomike a podnikaní Trend. Č. September 2007 (2007), s. 5-74. ISSN 1335-0684
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.45 - Priemysel. Ekonomika priemyslu
  Keywords priemysel * priemysel ťažobný * stavebníctvo * hutníctvo * priemysel sklársky * energetika * elektrotechnika * priemysel chemický * priemysel drevársky * priemysel papiernický * priemysel polygrafický * priemysel odevný * priemysel textilný * priemysel strojársky * potravinárstvo * obuvníctvo
  AnnotationAnalýza. Investície. Ťažba. Stavebné látky. Hutníctvo. Sklárstvo. Sieťové odvetvia. Chémia a farmácia. Strojárstvo. Elektrotechnika. Drevo a nábytok. Papier a celulóza. Polygrafia. Textil a odev. Koža a obuv. Potravinárstvo.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2007: 31-40 + 5 príl.