Number of the records: 1  

Medzinárodné smernice pre vzdelávanie v oblasti účtovníctva

 1. Title Medzinárodné smernice pre vzdelávanie v oblasti účtovníctva
  Author infoMiloš Tumpach
  Author Tumpach Miloš EUBFHIKUC - Katedra účtovníctva FHI
  Source document / Reiff Marian ; Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní Medzinárodná konferencia ; Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia : zborník : Bratislava, 18.-20. september 2002. S. 363-365. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords vzdelávanie * účtovníctvo * smernice * účtovníctvo medzinárodné
  AnnotationInternacionalizácia účtovníctva. Spoločné riešenie aktuálnych problémov účtovnej profesie. Aktivity Výboru pre medzinárodné účtovné štandardy (IASC), Medzinárodnej federácie účtovníkov (IFAC) a Rady pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB). Vydávanie smerníc IEG (Internetional Education Guidelines - medzinárodné smernice pre vzdelávania.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE02 00002-002, EUB-Archív EPC, originál dokumentu