Number of the records: 1  

Uplatnenie fotografie na webových stránkách-vybrané aspekty

 1. Title Uplatnenie fotografie na webových stránkách-vybrané aspekty
  Author infoMarián Poláček
  Author Poláček Marian EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF
  Source document UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. S. 137-140. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007 / Rajtárová Ľubica ; Krausová Dagmar ; UNINFOS 2009 Medzinárodná konferencia ; Ekonomická univerzita v Bratislave Ústav výpočtovej techniky ; Združenie EUNIS Slovensko. ISBN 978-80-225-2418-6
  Issue dataObr.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 7 - Umenie. Umelecký priemysel. Fotografia. Hudba. Hry. Šport
  Keywords fotografia * stránky webové * imidž * firmy
  AnnotationPoužitie fotografie na webovej stránke znamená jej zverejnenie. navyše, ak sa jedná o webovú stránku firmy, môže mať použitá fotografia, jej kvalita a estetická úroveň, dopad na imidž firmy. Preto by sa pri tvorbe fotografií s takýmto uplatnením mal brať zreteľ na určité technické a estetické zásady.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE08 00539-004, OBF - Archív EPC, originál dokumentu