Number of the records: 1  

Použitie zákonov úmrtnosti pri poistení spojeného života viacerých osôb

 1. Title Použitie zákonov úmrtnosti pri poistení spojeného života viacerých osôb
  Author infoMária Bilíková, Miroslava Johanesová
  Author Bilíková Mária EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
  Co-authors Johanesová Miroslava EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
  Source document Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 5, č. 2 (2007), s. 5-13. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 368 - Poisťovníctvo
  Keywords poistenie životné * matematika poistná * modely matematické * úmrtnosť
  AnnotationPojem poistenie viacerých osôb. Teória poistenia viacerých životov. Zjednodušovanie určovania jednorazového netto poistného pri poistení viacerých osôb, nakoľko konštrukcia úmrtnostných tabuliek a zodpovedajúcich tabuliek komutačných čísel je pre skupinu osôb v rôznom veku pomerne zdlhavá. Možnosti využitia zákonov úmrtnosti v týchto výpočtoch a odvodenie vzorca, ktoré popisovanú možnosť použitia potvrdí.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE08 00742-002, FHI - Archív EPC, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2007: 1-2