Number of the records: 1  

Finančný manažment a controlling v praxi

 1. Title Finančný manažment a controlling v praxi
  Issue dataBratislava : Iura Edition
  ISSN1337-7574
  NoteČíslo 3/2012 bolo posledné, ďalej pokračuje pod názvom Finančný manažment. - Spracovaný v EKO-INDEX 2008-2012
  Substituted Finančný manažment
  Periodicity12x ročne
  Years of Consumption2008-2012
  Years of Storageuchovávame trvale vo fonde SEK
  Document kindčasopisy
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Keywords manažment finančný * riadenie finančné * kontroling * kontroling podnikový * manažment personálny
  AnnotationČasopis prináša aktuálne a odborné poznatky spolu s praktickými príkladmi z oblasti finančného riadenia, controllingu, reportingu, ohodnocovania, zvyšovania výkonnosti a efektivity firmy, ako aj riešenie problémov spojených s možnými podnikateľskými rizikami. Časopis upozorňuje na najnovšie trendy z oblasti vzdelávania, kariérneho rastu, vedenia a motivácie zamestnancov
  URLhttp://www.financnymanazment.sk
  DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  References (173) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (164) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  ReferencesSúborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  Bunches2012: 1-3
  2011: 1-6, 7-12
  2010: 1-6, 7-12
  2009: 1-6, 7-12
  2008: 1-9