Number of the records: 1  

Acta Oeconomica Cassoviensia

 1. Title Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal
  Corporation Ekonomická univerzita v Bratislave . Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach , (Košice, Slovensko)
  Issue dataKošice : PHF EU Košice
  ISSN2585-8785 (online) , 1337-6020 (print)
  NoteVedecký časopis nadväzuje na dlhoročnú tradíciu vydávania vedeckého zborníka Acta oeconomica Cassoviensia. V roku 2008 bol podnázov: vedecký časopis. - Od roku 2017 vychádza v online verzii. - Spracovaný v EKO-INDEX 2008-. - Registrovaný: Index Copernicus
  NumberingRoč. 1, č. 1 (2008)-
  Periodicity2x ročne
  Years of Consumption2008-
  Years of Storageuchovávame trvale vo fonde SEK
  Document kindčasopisy
  LanguageEnglish, Slovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Keywords ekonómia * hospodárstvo národné * hospodárstvo svetové * regióny
  AnnotationČasopis sa zameriava na rozvíjanie ekonomických teórií a ich aplikácie v podnikovej praxi, pričom pokrýva široké spektrum problematiky vedomostnej spoločnosti, inovácií a obnoviteľných zdrojov energií. Obsahuje vedecké štúdie, prehľadové štúdie, príspevky do diskusie, prehľady a názory odborníkov z praxe z oblasti ekonomických vedných disciplín a aplikovaného ekonomického výskumu
  URLhttp://acta.euke.sk
  DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  References (134) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) - ARTICLES
  ReferencesSúborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  Numbers2019: 1, 2
  2018: 1, 2
  2017: 1, 2
  2016: 1, 2
  Bunches2015: 1-2
  2014: 1-2
  2013: 1-2
  2012: 1-2
  2011: 1-2
  2010: 1-2
  2009: 1
  2008: 1-2