Number of the records: 1  

Environmentálna produktová politika a stav jej uplatňovania v podmienkach slovenského hospodárstva

 1. Title Environmentálna produktová politika a stav jej uplatňovania v podmienkach slovenského hospodárstva
  Author infoRastislav Strhan
  Author Strhan Rastislav EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF - zrušená
  Source document Trh - atestt : vedecký zborník prác pracovníkov Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru. S. 209-246. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2652-4
  Výstup z projektu VEGA 1/2635/05 Trh - ATESTT. Transformácia a reforma hospodárstva, harmonizácia s EÚ - analýza tovarových, ekonomických a sociálnych dôsledkov na trh tovarov
  NoteVEGA 1/2635/05
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.1 - Obchod - všeobecné otázky. Trh
  Keywords politika environmentálna * politika sortimentná * Európska únia * Slovensko * ochrana spotrebiteľa * ochrana trhu * ochrana zdravia
  AnnotationAnalýza možnosti využitia nástrojov štátnych zásahov do trhu produktov ako spôsobu zníženia negatívnych vplyvov na životné prostredie. Environmentálna politika Európskej únie. Integrovaná produktová politika.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 00334-016, OBF - Archív EPC, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.