Number of the records: 1  

Nové trendy v predikcii spotrebiteľského správania

 1. Title Nové trendy v predikcii spotrebiteľského správania
  Author infoVanda Lieskovská
  Author Lieskovská Vanda EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Source document Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie) : Košice, 9.-10.9.1999. S. 391-394. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE00 00487-001, PHF - Archív EPC, kópia plného textu