Number of the records: 1  

DIVAI 2007 - Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike

 1. Title DIVAI 2007 - Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Nitra, 17. máj 2007
  Another authors Turčáni Milan (Recenzent)
  Klimeš Cyril (Recenzent)
  Action DIVAI 2007 . Medzinárodná konferencia , Nitra, Slovensko , 17.5.2007
  Issue dataNitra : Katedra informatiky FPV UKF v NItre , 2007. - CD-ROM
  ISBN978-80-8094-123-9
  Document kindmiscellanea
  LanguageSlovak, Czech
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords vzdelávanie dištančné * informatika aplikovaná * vzdelávanie elektronické
  DatabaseBOOKS
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE07 00403-001, FHI - Archív EPC, originál dokumentu

  electonic book

  electonic book

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.