Number of the records: 1  

Riadenie účastníkov distribučného kanála

 1. Title Riadenie účastníkov distribučného kanála
  Author infoMonika Kremeňová, Miloš Gabriš
  Author Kremeňová Monika EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Co-authors Gabriš Miloš EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského : Mojmírovce, 15.-16.10.2009, I. časť. S. 99-103. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Keywords distribúcia * manažment * kanály distribučné * riadenie * zákazníci
  AnnotationPre každú firmu je dôležité udržať a pestovať si zákazníkov. Efektívny distribučný systém prispieva k úspešnosti výrobku na trhu, k zvýšeniu objemu predaja. Riadenie distribučného kanála predstavuje identifikovanie kľúčových zákazníkov, komunikácia s nimi a vybudovanie hodnoty pre zákazníka po prvom kontakte. Päť mechanizmov riadenia distribučného kanála. Spolupráca v distribučných kanáloch a tvorba nových distribučných systémov je najvýznamnejším trendom v distribučnom manažmente.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 01229-044, OBF - Archív EPC, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.