Number of the records: 1  

Inovačné stimuly na zrýchlenie rozvoja slovenskej ekonomiky

 1. Title Inovačné stimuly na zrýchlenie rozvoja slovenskej ekonomiky
  TranslationInnovative incentives to accelerate the development of Slovak economy
  Author infoRudolf Sivák, Koloman Ivanička
  Author Sivák Rudolf EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Co-authors Ivanička Koloman
  Source document Kreativita, invencia, inovácia : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR. S. 7-14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2761-3
  NoteRes. angl. bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords inovácia * pokrok * investície * Slovensko * globalizácia * vynálezy * tvorivosť vedecká * rozvoj sociálno-ekonomický * prosperita ekonomická
  AnnotationInovácie sú predpokladom prosperity a spoločenskej dynamiky. Investície do inovácií sú nevyhnutnosťou pre spoločnosť, priemysel a urbanizáciu. Takto získané znalosti pôsobia ako efektívny nástroj v boji proti kríze. Slovenská ekonomika a problémy našej spoločnosti. Výskum a vývoj pre európske a globálne štúdie. Eurokomisár Ján Figeľ poukazuje na klasickú múdrosť " Tempora mutantur et nos mutamur in illis," časy sa menia a my sa meníme s nimi.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 01604-001, FNH - Archív EPC, kópia plného textu