Number of the records: 1  

Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika

 1. Title Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008
  Author infozostavovateľ zborníka: Tomáš Výrost, Zuzana Lejková
  Another authors Výrost Tomáš (Compiler) EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
  Lejková Zuzana (Compiler) EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené
  Bobáková Viktória (Recenzent) EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
  Freňáková - Karchová Magdaléna (Recenzent) EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
  Hajduová Zuzana (Recenzent) EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Action Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika . Workshop , Košice, Slovensko , 12.12.2008
  Issue dataKošice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach , 2009. - 81 s.
  ISBN978-80-225-2665-4
  Edition on Another Medium Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008 / Lejková Zuzana ; Výrost Tomáš ; Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika Workshop . - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008
  Document kindmiscellanea
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.8 - Operačný výskum
  Keywords modelovanie matematické * modelovanie ekonometrické * modely rozhodovania * riziko
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - BOOKS
  No. of Archival CopyE09 01476-004, kópia titul. strany


Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.