Number of the records: 1  

Mechanizmy riadenia distribučného kanála

 1. Title Mechanizmy riadenia distribučného kanála
  Author infoMonika Kremeňová
  Author Kremeňová Monika EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 : Bratislava, október 2009. S. 29-39. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2834-4
  Výstup z projektu VEGA 1/4598/07 Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy
  NoteVEGA 1/4598/07
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Keywords stratégia distribučná * plán marketingový * kanály distribučné * politika obchodná
  AnnotationStanovenie správnej distribučnej stratégie a marketingového plánu k dosiahnutiu cieľa. Distribučný manažment a optimálne riešenia pre logistiku. Nástroje efektívneho riadenia distribučného kanála. Uskutočňovanie distribučných výkonov od výrobcu k spotrebiteľovi.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 01532-003, OBF - Archív EPC, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.