Number of the records: 1  

Špecifické formy distribučných kanálov a riadenie distribučných konfliktov

 1. Title Špecifické formy distribučných kanálov a riadenie distribučných konfliktov
  TranslationDifferent distribution channel forms and conflict management
  Author infoMiloš Gabriš, Monika Kremeňová
  Author Gabriš Miloš EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Co-authors Kremeňová Monika EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Obchod a marketing 2009 : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 40. výročia vzniku Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : Bratislava, september 2009. S. 55-61. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2839-9
  Výstup z projektu VEGA 1/4598/07 Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy
  NoteVEGA 1/4598/07
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Keywords distribúcia * kanály distribučné * manažment * výrobcovia * sprostredkovatelia * zákazníci * konflikty
  AnnotationVyhľadávanie nových distribučných kanálov a foriem spolupráce s distribučnými partnermi. Situačne prispôsobivé kanály. Syntetické kanály distribúcie. Distribučné konflikty. Formy konfliktov. Spôsoby predchádzania konfliktom. Riadenie konfliktov.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 01576-009, OBF - Archív EPC, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.