Number of the records: 1  

Experimentálna ekonómia a hra o vyjednávaní

 1. Title Experimentálna ekonómia a hra o vyjednávaní
  Author infoTomáš Výrost
  Author Výrost Tomáš EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
  Source document Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008. S. 28-34. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-225-2665-4
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.1 - Ekonomická veda
  Keywords teória rozdeľovania * hry ekonomické * experimenty * modely ekonomické
  AnnotationStručná prezentácia hry o vyjednávaní a experimentálne výsledky autorov. Experimentálna ekonómia a skúmanie zamerané na empirické overovanie princípov. Rozhodovacie deduktívne situácie popisované pomocou teórie hier. Prístupy rozhodovania jednotlivcov pri realizácii experimentov. Hra o vyjednávaní-bargaining game. Rubinsteinov model.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 01476-002, PHF - Archív EPC, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.