Number of the records: 1  

Finančná analýza obce a jej ukazovatele

 1. Title Finančná analýza obce a jej ukazovatele
  Author infoElena Žárska
  Author Žárska Elena EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. č. 9 (2009), s. 8-13. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523
  Issue dataTab.
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  Keywords obce * analýza finančná * ukazovatele * samospráva miestna
  AnnotationVýznam finančnej analýzy vo fungovaní samosprávy obce. Finančné plánovanie, finančná stratégia, finančná kontrola, rating. Hodnotenie a sebahodnotenie výkonu samosprávy. Vecné, časové, programové, operačné a územné hľadisko finančnej analýzy. Tri skupiny finančných ukazovateľov pre slovenské obce - finančná sila, finančná kapacita, finančné štandardy. Benchmarking v manažmente miestnych samospráv obcí.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 01681-001, FNH - Archív EPC, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-12

Number of the records: 1