Number of the records: 1  

Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne

 1. Title Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009
  Author infospracovali: Martin Novák, Marcel Novák
  Another authors Novák Martin (Compiler) EUBFNHKIV - Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FNH
  Novák Marcel (Compiler) EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Event/Corporation Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne . Medzinárodná vedecká konferencia , Bratislava, Slovensko , 5.-6.11.2009
  Národohospodárska fakulta EU . Katedra ekonomickej teórie , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU , 2009. - CD-ROM
  ISBN978-80-225-2822-1
  Document kindelektronické dokumenty (listy, články, knihy, zborníky)
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.342 - Vývojové štádiá. Vývojové stupne hospodárstva
  Keywords konvergencia * hospodárstvo národné * Slovensko * eurozóna
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  References (45) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  Call number840067, 840073
  No. of Archival CopyE10 00114-001, PHF - Archív EPC, originál dokumentu

  electonic book

  electonic book

  Call numberLocationSublocationInfo
  840073SEKVšeobecná študovňaIn-Library Use Only
  840067SEKSklad knižničného fonduavailaible