Number of the records: 1  

Fiškálna dimenzia EMÚ

 1. Title Fiškálna dimenzia EMÚ
  Author infoEva Muchová
  Author Muchová Eva EUBFNHKET - Katedra ekonómie FNH
  Source document Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 245-249. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2000. ISBN 80-225-1261-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE00 00806-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.