Number of the records: 1  

Historický prierez teóriami ekonomických cyklov

 1. Title Historický prierez teóriami ekonomických cyklov
  Author infoMarcel Novák, Martin Novák
  Author Novák Marcel EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Co-authors Novák Martin EUBFNHKIV - Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FNH
  Source document Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. s. [1-18]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1
  Issue dataObr.
  NoteVEGA 1/4653/07. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.1 - Ekonomická veda
  Keywords cykly hospodárske * teórie ekonomické * analýzy * história
  AnnotationZhrnutie najvýznamnejších výsledkov empirických analýz rôznych teoretických ekonomických škôl, ktoré sa týkali ekonomických cyklov.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00114-026, originál dokumentu