Number of the records: 1  

Význam možnosti využitia nástrojov komunikácie v marketingovej stratégii malých a stredných podnikov

 1. Title Význam možnosti využitia nástrojov komunikácie v marketingovej stratégii malých a stredných podnikov
  TranslationMeaning and possibilities communication utilization in marketing policy of small and medium enterprises
  Author infoStanislava Deáková
  Author Deáková Stanislava EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. S. 27 - 35. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6
  NoteVEGA 1/0330/08. - Res. angl. Biblogr. odkazy. - príspevok vznikol v nadväznosti na výstup grantovej úlohy MŠ SR VEGA 1/0330/08 na EU v Bratislave
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.138 - Marketing
  Keywords komunikácia marketingová * marketing strategický * podnik malý * podnik stredný * nástroje marketingové * konkurencia trhová
  AnnotationKonkurenčné prostredie trhov a cieľ marketingovej komunikácie. Marketingové plány a nástroje. Marketingová analýza ako východisko marketingovej stratégie. Nástroje komunikačného mixu. Zákazník v centre pozornosti.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00147-004, originál dokumentu

Number of the records: 1