Number of the records: 1  

Vodcovstvo: vodcovia dokážu viac ako manažéri

 1. Title Vodcovstvo: vodcovia dokážu viac ako manažéri
  TranslationLeadership: leaders can gain more than managers
  Author infoIvana Ljudvigová
  Author Ljudvigová Ivana EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. S. [1-10]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1
  Issue dataObr., tab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords vodcovstvo * lídri * manažéri * vedenie podniku * vedenie ľudí
  AnnotationVodcovstvo ako nový ekonomický trend. Definícia líderstva. Vodcovstvo alebo vedenie? Rozdiely medzi typickým manažérom a skutočným lídrom. Nový pohľad na vodcovstvo - vedenie piatej úrovne. Darwin E. Smith ako líder piatej úrovne. Rozdiely medzi povrchným a skutočným lídrom.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00187-044, originál dokumentu

Number of the records: 1