Number of the records: 1  

Európa zdôrazňuje význam malých podnikov

 1. Title Európa zdôrazňuje význam malých podnikov
  Author infoDenisa Gajdová
  Author Gajdová Denisa EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source documentVýrobné družstevníctvo : časopis COOP Produkt Slovensko. Roč. 65, č. október-december (2009), s. 9. ISSN 1336-2224
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords podnikanie malé * podnikanie stredné * podnik malý * podnik stredný * opatrenia * opatrenia racionalizačné
  AnnotationNositeľom stability, výrazným prispievateľom k tvorbe dlhodobých pracovných miezd a rozvoju krajín a regiónov sú malé a stredné podniky. Charta malých podnikov. Opatrenia na podporu MSP.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00199-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.