Number of the records: 1  

Povinná dokumentácia transferového oceňovania

 1. Title Povinná dokumentácia transferového oceňovania
  Author infoDalila Luknárová - Kutišová
  Author Luknárová - Kutišová Dalila
  Source document Finančný manažment a controlling v praxi. Č. 1 (2010), s. 35-45. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.9 - Ocenenie. Odhady
  Keywords oceňovanie transferové * dane * základ dane * majetok * tovar * ceny transferové * analýzy
  AnnotationDokumentácia transferového oceňovania - súbor dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby cien v kontrolovaných transakciách. K čomu slúži dokumentácia. Obsah dobrej dokumentácie - súbor analýz rôzneho druhu. Analýza daňovníka. Analýza priemyselného odvetvia a trhu. Politika transferových cien. Analýza obchodných stratégií. Funkčná analýza. Analýza rizík. Dokumentačná povinnosť od 1. januára 2009. Využitie porovnateľných údajov z iných krajín. Aktuálnosť porovnateľných údajov, frekvencia aktualizácie.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-6