Number of the records: 1  

Niektoré poznámky k meraniu finančnej výkonnosti podniku metódou EVA

 1. Title Niektoré poznámky k meraniu finančnej výkonnosti podniku metódou EVA
  TranslationSome comments to measurement of financial efficiency of enterprise on the basis of EVA method
  Author infoKristína Jančovičová Bognárová
  Author Jančovičová Bognárová Kristína EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. S. 42-50. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2868-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Keywords zisk ekonomický * podnik * výkonnosť * financie podnikové * ukazovateľ EVA
  AnnotationK hodnotovo orientovaným prístupom patrí aj metóda tzv. ekonomickej pridanej hodnoty (Economic Value Added - EVA) ako jedno z možných vyjadrení myšlienky ekonomického zisku. Metóda EVA sa využíva v troch oblastiach, ktoré úzko súvisia, a to ako ukazovateľ finančnej výkonnosti podniku, ako nástroj ocenenia podniku a v neposlednom rade ako základ pre stanovenie tzv. kompenzačného (odmeňovacieho) plánu riadiacich pracovníkov podniku.V tomto príspevku sa autorka snaží priblížiť niektoré aspekty ukazovateľa EVA ako nástroja merania finančnej výkonnosti podniku.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00277-009, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.