Number of the records: 1  

3rd Central European Conference in Regional Science

 1. Title 3rd Central European Conference in Regional Science [elektronický zdroj] : international conference proceedings : Košice, October 7th - 9th, 2009
  Author infoeditors: Milan Buček, Roberta Capello, Oto Hudec, Peter Nijkamp
  Another authors Buček Milan (Editor) EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Capello Roberta (Editor)
  Hudec Oto (Editor) Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
  Nijkamp Peter (Editor)
  Event/Corporation Central European Conference in Regional Science . International conference , 3. , Košice, Slovensko , 7.-9.10.2009
  Technická univerzita v Košiciach . Fakulta ekonomická , (Košice, Slovensko)
  Ekonomická univerzita v Bratislave . Národohospodárska fakulta , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataKošice : [Technická univerzita v Košiciach] , 2009. - CD-ROM
  ISBN978-80-553-0329-1
  Additional Variant TitlesCERS conference proceedings
  Document kindelektronické dokumenty (listy, články, knihy, zborníky)
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  Keywords politika regionálna * rozvoj regionálny * Európa
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  No. of Archival CopyE10 00276-001, originál dokumentu

  electonic book

  electonic book

Number of the records: 1