Number of the records: 1  

Princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky a interkultúrna komunikácia

 1. Title Princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky a interkultúrna komunikácia : ročná správa o riešení projektu KEGA za rok 2008
  Author infoTatiana Hrivíková
  Author Hrivíková Tatiana EUBUJA - Ústav jazykov EU - zrušené
  Corporation Ekonomická univerzita v Bratislave . Ústav jazykov , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava, 2008. - 8 s.
  NoteKEGA 3/6205/08
  Document kindsprávy výskumné
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords programy študijné * jazyky cudzie * komunikácia multikultúrna
  Public work categoryResearch studies and running reports
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE08 01803-001, kópia plného textu


Number of the records: 1