Number of the records: 1  

MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov

 1. Title MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009
  Author infozostavovateľské a grafické práce Peter Červenka, Simona Škorvagová, Peter Verček
  Another authors Červenka Peter (Compiler) EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF - zrušená
  Škorvagová Simona (Compiler) EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Verček Peter (Compiler) EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Zorkóciová Otília (Recenzent) EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Pavlík Adrián (Recenzent) EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF - zrušená
  Event/Corporation MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov . Medzinárodná vedecká konferencia , Bratislava, Slovensko , 4.11.2009
  Ekonomická univerzita v Bratislave . Obchodná fakulta
  Issue dataBratislava : [Obchodná fakulta EU] , 2009. - CD-ROM
  ISBN978-80-225-2856-6
  Other Interrelated Works Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009 / Škorvagová Simona ; Verček Peter ; Zorkóciová Otília ; Pavlík Adrián ; MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov Medzinárodná vedecká konferencia ; Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009
  Document kindelektronické textové údaje
  LanguageSlovak, English
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.5 - Zahraničný obchod
  Keywords integrácia ekonomická medzinárodná * stratégia marketingová * trh zahraničný * ruch cestovný * kríza finančná * obchod zahraničný * obchod medzinárodný * maloobchod * marketing * investície zahraničné * Európska únia * politika hospodárska * globalizácia hospodárstva
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (57) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  No. of Archival CopyE10 00499-001, originál dokumentu


Number of the records: 1