Number of the records: 1  

Novela postupov účtovania účinná od 31. decembra 2009 a 1. januára 2010

 1. Title Novela postupov účtovania účinná od 31. decembra 2009 a 1. januára 2010 . 1
  Author infoRichard Farkaš, Andrea Šikulová
  Author Farkaš Richard KPMG Slovensko, spol. s r.o.
  Co-authors Šikulová Andrea KPMG Slovensko, spol. s r.o.
  Source document Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Roč. 15, č. 3 (2010), s. 37-43. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.1/.2 - Účtovné systémy. Účtovné metódy
  Keywords Slovensko * novelizácia * dane z príjmov * postupy účtovné
  AnnotationV nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve boli novelizované aj postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Novela postupov účtovania nebola rozsiahla, priniesla však viaceré zmeny a spresnenia ohľadom účtovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení a účtovania nepeňažných vkladov. Novela postupov účtovania nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť už 31. decembra 2009.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-6

Number of the records: 1