Number of the records: 1  

Inovačný proces v e-learningu

 1. Title Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010
  Author infozostavili: Martin Blahušiak, Janette Brixová, Miroslav Kršjak, recenzenti: Peter Bednár, Michal Grell, ... [et al.]
  Another authors Blahušiak Martin (Compiler) EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Brixová Janette (Compiler) EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Kršjak Miroslav (Compiler) EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Bednár Peter (Recenzent)
  Grell Michal (Recenzent) EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Event/Corporation Inovačný proces v e-learningu . Medzinárodná vedecká konferencia , IV. , Bratislava, Slovensko , 11.3.2010
  Ekonomická univerzita v Bratislave . Fakulta hospodárskej informatiky
  Issue dataBratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2009. - CD-ROM
  ISBN978-80-225-2949-5
  Document kindmiscellanea
  LanguageSlovak, English
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords vzdelávanie elektronické * inovácia * digitalizácia * technológie informačné * štúdium dištančné * vzdelávanie celoživotné * vzdelávanie dospelých * väzba spätná * školy vysoké * univerzity
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Copy count1, currently available 1, at library only 0
  References (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (21) - ARTICLES
  Call number841912
  No. of Archival CopyE10 00540-001, originál dokumentu

  electonic book

  electonic book

  Call numberLocationSublocationInfo
  841912SEKSklad knižničného fonduavailaible
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.