Number of the records: 1  

Národná značka, logo a slogan ako prvky prezentácie Slovenska v zahraničí

 1. Title Národná značka, logo a slogan ako prvky prezentácie Slovenska v zahraničí
  Author infoGabriela Ratkovská
  Author Ratkovská Gabriela EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. S. 268-272. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6
  Issue dataObr.
  NoteVEGA 1/4562/07. - Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 347.77 - Priemyselné, výrobné a vedecké vlastníctvo a vlastnícke vzťahy. Patentové a značkové právo
  Keywords logo * značky kvality * geografia * informácie * štát * ruch cestovný * Slovensko
  AnnotationZnačka Slovensko, logo a slogan ako prvky prezentácie Slovenska v zahraničí. Problematické faktory, ktoré ovplyvňujú reputáciu Slovenska v zahraničí. Malá krajina v srdci Európy - heslo, pod ktorým sa Slovensko prezentuje v zahraničí. Prezentácia Slovenska ako destinácie cestovného ruchu. Nutnosť vytvorenia hlavného posolstva, ktorým sa bude Slovensko prezentovať v zahraničí.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00499-013, originál dokumentu

Number of the records: 1