Number of the records: 1  

Motivácia účastníkov distribučného kanálu

 1. Title Motivácia účastníkov distribučného kanálu
  Author infoMonika Kremeňová
  Author Kremeňová Monika EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. S. 199-203. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6
  Výstup z projektu VEGA 1/4598/07 Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy
  NoteVEGA 1/4598/07
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Keywords kanály distribučné * stratégia marketingová * motivácia * taktika podniková
  AnnotationNajúčinnejšou cestou ako dosiahnúť najlepšie výsledky v distribučnom kanáli je vybudovať partnerstvá – partnerstvá, v ktorých všetci účastníci sústreďujú svoje činnosti tak, aby dosiahli spoločný cieľ, ktorý je výhodný pre všetkých účastníkov; partnerstvá ktoré sú založené na čestnosti. Ak činnosť a vzájomné vzťahy v partnerstvách sú nastavené správne a nevznikajú závažné problémy, tak na zlepšenie výsledkov v distribučnom kanáli môžeme využiť rôzne motivačné stratégie a taktiky. Push - Pull stratégia. Úspešný motivačný program. Kompenzácia - odmena.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00499-036, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.