Number of the records: 1  

Manažment intenzifikačného procesu v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku

 1. Title Manažment intenzifikačného procesu v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku
  Author infoMiroslav Grznár, Ľuboslav Szabo
  Author Grznár Miroslav EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Co-authors Szabo Ľuboslav EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Ekonomika poľnohospodárstva. Roč. 10, č. 1 (2010), s. 30-40. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2010. ISSN 1335-6186
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Keywords podnik poľnohospodársky * výsledok hospodársky * disparita * intenzifikácia * intenzifikácia poľnohospodárstva * manažment
  AnnotationAnalýza uplatňovania stratégie intenzifikácie agrárnych podnikov hospodáriacich v produkčných podmienkach SR podľa výsledkov roku 2008. Výsledky analýzy naznačili, že túto stratégiu volí len malý počet podnikov, hoci predstavuje cestu približovania výkonnosti poľnohospodárstva na úroveň pôvodných členských krajín EÚ. Pretrváva značná disparita dosahovaných výsledkov hospodárenia i v miere intenzifikácie v podnikoch typu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností. Miera disparity je významne podmienená najmä nedostatkom v manažovaní nákladov a celého intenzifikačného procesu.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00584-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-4

Number of the records: 1