Number of the records: 1  

Prezentácia činnosti robota s využitím web technológií

 1. Title Prezentácia činnosti robota s využitím web technológií
  Author infoV. Baláž, M. Vagaš, L. Páchniková
  Author Baláž V.
  Co-authors Vagaš M.
  Páchniková L.
  Source document Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. S. 1-5. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords vzdelávanie elektronické * technológie informačné * programovanie * roboty priemyselné * realita virtuálna
  AnnotationPrenos informácií medzi robotom a užívateľom pomocou webových technológií. E-learningový kurz programovania a riadenia robotov. Spätná väzba a kamerový systém. Využitie bezdrôtových technológií na prenos obrazu.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.