Number of the records: 1  

Rozhodovanie retail managementu a spotrebiteľov v podmienkach globálnej konkurencie – spotrebiteľské správanie vo vybranej lokalite

 1. Title Rozhodovanie retail managementu a spotrebiteľov v podmienkach globálnej konkurencie – spotrebiteľské správanie vo vybranej lokalite
  Author infoAnton Meteňko
  Author Meteňko Anton EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Source document Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008. S. 1-19. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-225-2665-4
  NoteVEGA 1/4604/07
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.1 - Obchod - všeobecné otázky. Trh
  Keywords správanie spotrebiteľa * konkurencieschopnosť * maloobchod * manažment * rozhodovanie manažérske * globalizácia hospodárstva * lokalizácia * predajne * Košice
  AnnotationMaloobchodné podnikanie (retail, retailing) - oblasť s mimoriadne veľkou konkurenciou. Vplyv globalizačných tendencií na zákazníkov, konkurentov a adaptačné procesy, aj na samotné podniky. Retail management a rozhodovacie procesy pri lokalizácii predajného miesta. Manažment lokalizácie maloobchodných podnikov. Spotrebiteľ - jeho správanie a rozhodovanie sa v prostredí globálnej ekonomiky. Nákupné správanie sa spotrebiteľa v zložitej štruktúre mestského typu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 01476-005, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.