Number of the records: 1  

Konkurencieschopnosť cestovného ruchu v kontexte vybraných metód jej merania

 1. Title Konkurencieschopnosť cestovného ruchu v kontexte vybraných metód jej merania
  Author infoZoltán Šeben
  Author Šeben Zoltán EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Source document IMEA 2010 : the 10th international conference of postgraduate students and young scientists in informatics, management economics and administration : conference proceedings : Seč, Chrudim 26th-27th april, 2010. S. [1-15]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-254-9
  Výstup z projektu APVV APVV-0230-07 Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE)
  NoteAPVV-0230-07
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný * konkurencieschopnosť * indexy * infraštruktúra * ceny * kvalita * zdroje ľudské * prostredie podnikateľské
  AnnotationFaktory vplývajúce na konkurencieschopnosť destinácie v cestovnom ruchu. Meranie konkurencieschopnosti v cestovnom ruchu. Index konkurencieschopnosti cestovného ruchu (TCI). Ukazovateľ ľudskej angažovanosti. Cenový ukazovateľ. Ukazovateľ kvality prostredia. Ukazovateľ technologického rozvoja. Ukazovateľ sociálnej úrovne. Index konkurencieschopnosti cestovného ruchu (TTCI) - nadstavba indexu TCI. Indexy konkurencieschopnosti členských krajín EÚ za rok 2009.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00656-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.